DAAD מרכז המידע תל-אביב

גב’ ניצן שלוש
מנהלת תוכניות דוקטורט ומענקי מחקר
אתר האינטרנט, מדיה חברתית וניוזלטר
E-mail

 

 

מר אסף בלום
מנהל תוכניות לימודי תואר שני וקורסי קיץ בגרמניה
E-mail

 

 

 

 

מרצות ומרצים לגרמנית בישראל מטעם DAAD

גב’ גבריאלה בורשמן ציגלר
האוניברסיטה העברית בירושלים
E-mail

מרצות ומרצים אורחים בישראל מטעם DAAD

פרופ’ מיכאל פיש
הקתדרה על שם וולתר בנימין לספרות יהודית גרמנית והיסטוריה תרבותית
האוניברסיטה העברית בירושלים
E-mail

 

ד”ר דני קרנץ
אוניברסיטת בן-גוריון
E-mail

פרדריק קרומביין
Heinrich Heine Visiting Professor
אוניברסיטת תל-אביב
E-mail