Studierende auf dem Gang einer Hochschule.

לאוניברסיטאות בגרמניה יש מספר גדול של שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות במדינות אחרות. הסכמי שיתוף פעולה אלו מקדמים חילופים אקדמיים של סטודנטים ופרופסורים, כמו גם ביצוע פרויקטים מדעיים משותפים. עם זאת, עדיין יש פוטנציאל רב לפיתוח שיתופי פעולה חדשים בתחומי המדע השונים.

האוניברסיטאות בגרמניה: שותפות חזקות לשיתופי פעולה

גרמניה היא אחד המקומות האטרקטיביים ביותר בעולם ללימודים ומחקר. האוניברסיטאות הגרמניות מוכרות כשותפות טובות בזכות הפוטנציאל שלהן לחדשנות, לעושרן במסורת ולהתמקדותן בבינלאומיות.

מערכת ההשכלה הגבוהה בגרמניה מגוונת ביותר. ישנם שלושה סוגים שונים של מוסדות השכלה גבוהה: אוניברסיטאות, מכללות טכנית עם דגש על מחקר יישומי, וכן מכללות לאמנות ומוסיקה. רוב האוניברסיטאות ממומנות מכספי ציבור ומפוקחות על ידי המדינות הפדרליות. ניתן למצוא מידע נוסף בפורטל Hochschulkompass.de.

שלבים ליצירת שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות בגרמניה

שלב 1: לקבוע את מטרות שיתוף הפעולה על ידי האוניברסיטה הזרה

בתחילת שיתוף הפעולה יש להגדיר את מטרותיו של שיתוף פעולה זה:

 • המחלקות הנוגעות בדבר, תוך התחשבות באינטרסים המשותפים בין המוסדות הגרמניים והזרים.
 • רמה אקדמית (סטודנטים, מחקר ו / או הוראה).
 • היעדים הרצויים, למשל הגידול במספר הסטודנטים / חוקרים גרמנים במוסד הזר או להיפך, הרחבת הלימודים באמצעות שימוש בפלטפורמות מקוונות של אוניברסיטאות בגרמניה, פרויקטים משותפים ועוד.
 • בסיס קיים לשיתוף פעולה שעל-פיו מתנהל הקשר עם האוניברסיטה, כמו שותפויות קיימות, ביקורים או שהייה של תלמידים / חוקרים / מורים

לסיכום, חשוב להגדיר את היעדים עם כל אוניברסיטה שעמה יש רצון לעבוד יחד על מנת להציג פרויקט שיתוף פעולה אטרקטיבי.

שלב 2: זיהוי שותפים אפשריים לשיתוף פעולה בגרמניה

ישנן אפשרויות שונות לחיפוש שותפים מתאימים. לדוגמה, ניתן לחפש פרסומים של חוקרים גרמניים מאותו תחום הדעת בעיתונים מדעיים / מגזינים, שכן הם יכולים להוות מקור לקשר ראשוני. יתר על כן, ניתן ליצור קשר עם בעלי מלגות DAAD לשעבר במוסדות השונים או להיעזר בבוגרי האוניברסיטאות הגרמניות במוסדכם ובקשר הישיר שלהם עם אקדמאים בגרמניה.

אפשרות נוספת היא להיעזר במנועי חיפוש באינטרנט, למשל:

 • Hochschulkompass: מידע וקישורים לכל האוניברסיטאות הציבוריות או המוכרת ע״י המדינה ועל הזדמנויות מחקר ושיתוף פעולה בינלאומי
 • Research Explorer: מדריך המחקר של קרן המחקר הגרמנית (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) ושירות החילופי האקדמיים הגרמני (DAAD) בשיתוף עם אגודת הרקטורים הגרמנית Hochschulrektktenkonferenz (HRK), עם יותר מ-23,000 אוניברסיטאות גרמניות ומוסדות מחקר שאינם אוניברסיטאות
 • Study in Germany: הפורטל של ה- DAAD והמשרד הפדרלי לחינוך ולמחקר (BMBF) עם מידע על אפשרויות לימוד, מיועד לסטודנטים בינלאומיים
 • Research in Germany: מידע על קידום חדשנות ומחקר בגרמניה. מספק מידע על מערכת המחקר הגרמנית ואפשרויות מימון אפשריות בתחום זה

שלב 3: יצירת קשר עם אוניברסיטאות בגרמניה

 1. זיהוי האחראי/האחראית במחלקה לקשרי חוץ, חוקרים / אקדמאים שאיתם תרצו לשתף פעולה או דיקנית/ן הפקולטה הרצויה.
 2. ניסוח אימייל באנגלית או בגרמנית המביע את רצונכם להקים שיתוף פעולה ואת היעדים של שותפות זו.
 3. טיפוח ושמירה על קשרים אלה, בין השאר ע״י קביעת תוכנית לשותפויות עתידיות.

מציאת תוכנית מימון

ה-DAAD מציע מגוון רחב של הזדמנויות להקים ולקדם שיתוף פעולה בין אוניברסיטאות גרמנית ובינלאומיות, הן ברמה האישית והן ברמה המוסדית.

למידע נוסף (בגרמנית) daad.de-Projektförderdatenbank