עורך

DAAD שירות החילופים האקדמיים הגרמני
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

טלפון: 49-228-882-0+
פקס: 49-228-882-444+

דואר אלקטרוני: webmasterdaad.de
אתר אינטרנט: https://www.daad.de

נציג הדירקטוריון האחראי ע״פ החוק הגרמני, פסקה 55 חלק 2: ד״ר ג׳ויברטו מוחרג׳י

מרכז המידע תל-אביב

כתובת: קלצקין 25, חדר 15
6997801 תל אביב
ישראל

תכנות, מימוש ותפעול שוטף

snoopmedia GmbH
Hohe Str. 93
D-53119 Bonn

דואר אלקטרוני: info@snoopmedia.com
אינטרנט: http://www.snoopmedia.com

קונספט, עיצוב ועריכה מקוונת


Pixelpark GmbH
Cäcilienkloster 2
D-50676 Köln

טלפון: 49-221-11-951515+
פקס: 49-221-66-951515+

דואר אלקטרוני:infodigitaspixelpark.com
אתר אינטרנט: http://www.digitaspixelpark.com

זכויות יוצרים

 

בעלי זכויות היוצרים של דפי DAAD הם DAAD והמחברים בשמם. ההורדה וההדפסה מותרת לשימוש אישי, פרטי ולא מסחרי בלבד. תמונות מסוימות מבוססות על האנציקלופדיה החופשית “ויקיפדיה” והן כפופות לרישיון תיעוד חופשי GNU Free Documentation Licence. מחזיקי זכויות היוצרים של התמונות מצויינים בשמם.

כתב ויתור


למרות מאמצים נכונים להבטיח את הנכונות, השלמות, ואת הרלוונטיות הנוכחית של דף הבית ודפי האינטרנט, DAAD אינו לוקח כל אחריות על המידע שסופק. כמו כן איננו יכולים לקבל כל אחריות על נכונות המידע והתוכן באתרי צד שלישי.

 DAAD מרכז המידע תל-אביב

מען למכתבים:
רח׳ קלצ׳קין 25, חדר 15
תל-אביב 6997801