ב-30 בספטמבר תסתיים אפשרות ההגשה למלגת DAAD ללימודי תואר שני/לימודי המשך בארכיטקטורה. לפרטים אודות תהליך ההגשה והמסמכים הדרושים אנא בקרו באתר המלגה.