הזדמנות אחרונה להירשם לבחינת ה-TestDaF!
הבחינה מוכרת בכל העולם כמדד הערכה לידיעת השפה הגרמנית.

להרשמה:

https://anmelden.testdaf.de/gast/testdaf/teilnehmer/showHome.do?target=showBooking&eid=515&tzId=763