בחינת ה-TestDaF הבאה תיערך ב-20 בפברואר 2018. ההרשמה פתוחה כעת ותיסגר ב-23 בינואר 2018. להרשמה היכנסו ל: www.testdaf.de

בחינת ה-TestAS הבאה תיערך ב-27 בפברואר 2018. ההרשמה פתוחה כעת ותיסגר ב-18 בינואר 2018. להרשמה היכנסו ל: www.testas.de