חוקרים וחוקרות צעירים וצעירות* בכל תחומי המדע והמחקר מוזמנות ומוזמנים להגיש מועמדות לתחרות המדע והחדשנות העולמית Falling Walls Lab 2018, המתקיימת השנה בארגון ושיתוף פעולה של משרד המדע והטכנולוגיה עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וארגון Falling Walls העולמי בברלין וכן תוך עזרה ותמיכה של הטכניון, האוניברסיטה העברית וה- DAAD.

ב6 לספטמבר 2018 ייערך בישראל האירוע המקדים לאירוע העולמי, בו ייבחרו שלושת המועמדים הישראלים שיסעו במימון מלא (טיסה + לינה + כרטיסי כניסה לכנס היוקרתי) לכנס העולמי. המועמדים ייבחנו על ידי ועדת שיפוט שתורכב מנציגים אקדמיים בכירים מטעם האקדמיה הלאומית למדעים ומשרד המדע והטכנולוגיה. הוועדה תבחן את המועמדים לפי מידת החדשנות ומקוריות הרעיון, יכולת ההשפעה העולמית שלו והצגה משכנעת ומרשימה.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 25 ביוני 2018 עד השעה 24 בכתובת: http://www.falling-walls.com/lab/apply מידע נוסף על האירוע המקדים ניתן לראות באתר משרד המדע בכתובת: [fb_icon_325x325]<https://www.facebook.com/IsraelMinistryOfScienceAndTechnology/>משרד המדע והטכנולוגיה Most.gov.il שאלות והבהרות נא להפנות במייל לד”ר משה בן-ששון MosheBSmost.gov.il

אז מה זה Falling Walls ברלין? כנס בינלאומי יוקרתי המושך אליו חוקרים ויזמים בתחומים פורצי דרך מעשרות מדינות. בכל שנה בוחרת הקרן 20 מדענים בכירים מכל העולם שהובילו מחקרים חדשניים. החוקרים מוזמנים להציג את המחקר שלהם בברלין בפני מאות מוזמנים מגופי מחקר יוקרתיים, אנשי ממשל, נציגי חברות וגופי מגזר שלישי. הכנס בברלין ייערך השנה בין ה-8-9 בנובמבר 2018. מידע נוסף על הכנס והפעילויות ניתן למצוא בכתובת: http://www.falling-walls.com/