**חדש: מעתה ניתן להיבחן גם בתל-אביב וגם בחיפה!**

OnSeT הינה בחינה מקוונת בשפה הגרמנית המיועדת ללומדות ולומדי השפה אשר זקוקים להערכת רמת השפה שלהן.ם. תוצאות הבחינה מתקבלות במקום וניתן להשתמש בהן כחלק מתהליך הגשת המועמדות למלגות ה-DAAD השונות.

מועדי הבחינה הקרובים בחיפה:

07.10.2018 – 11:00-12:00
11.11.2018 – 14:00-15:00, 15:00-16:00
12.11.2018 – 10:00-11:00
18.11.2018 – 13:00-14:00, 14:00-15:00

להרשמה: julia.papushado.daad(at)icloud.com

מועדי הבחינה הקרובים בתל-אביב:

25.10.2018

15.11.2018

להרשמה: מייל ליצירת קשר

לפרטים נוספים:

www.onset.de