ביום שלישי הקרוב, ה-3 בספטמבר 2019 וביום חמישי, ה-5 בספטמבר לא תתקיימנה שעות יעוץ טלפוניות במשרדי DAAD בתל-אביב.

נשמח לעמוד שוב לרשותכם ביום שלישי, ה-10 בספטמבר.

צוות מרכז המידע