יום רביעי, ה-17 ביוני 2020: פוסט-דוק בגרמניה

למידע נוסף והרשמה: https://www.research-in-germany.org/en/campaigns-and-activities/webinars/webinar-series.html

יום חמישי, ה-18 ביוני 2020: שאלוץ ותשובות עם מרצים מגרמניה

למידע נוסף והרשמה: https://www.research-in-germany.org/en/campaigns-and-activities/webinars/webinar-series.html

יום חמישי, ה-18 ביוני 2020: שאלוץ ותשובות עם מרצים מגרמניה