בחינת TestAS  

מועד הבחינה: 25.10.2020
דדליין להרשמה: 08.09.2020

מידע נוסף: www.testas.de

בחינת TestDaF

מועד הבחינה: 10.11.2020
תקופת הרשמה: 15.09.2020 – 13.10.2020

מידע נוסף: www.testdaf.de

לשאלות נוספות ניתן לפנות (באנגלית או בגרמנית) לגב׳ גבריאלה בורשמן בכתובת gabriela.boerschmann@mail.huji.ac.il