7 – 10 בדצמבר 2020
סדרת הרצאות מקוונות לחוקרות וחוקרים מתחומי מדעי הרוח והמדעים המדוייקים על השתלבות במכוני מחקר ואוניברסיטאות בגרמניה.

למידע נוסף והרשמה:

https://www.research-in-germany.org/en/campaigns-and-activities/online-talks/online-talks-series.html