! הודעה חשובה !

בימים האחרונים נמנעה הגישה לפורטל ההגשות של ה-DAAD עקב תקלה טכנית.

מסיבה זו, הוארכו מועדי ההעשה לחלק ממלגותינו וניתן כעת להגיש מועמדות עד לתאריך 6.9.2022.

https://www.daad.org.il/en/find-funding/scholarships-for-israel/