Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.

גרמניה מציעה לתלמידות ותלמידי דוקטורט בינלאומיים ולסגל אקדמי הזדמנויות נהדרות למחקר. אוניברסיטאות ומכללות, מוסדות מחקר ממשלתיים ופרטיים, כמו גם ארגוני המימון המדעיים העיקריים, כגון קרן המחקר הגרמנית (DFG) ושירות החילופים האקדמיים הגרמני (DAAD), תומכים במדעניות/ים דרך מקומות עבודה או מלגות. יש גם הזדמנויות פיתוח מעניינות לחוקרים בינלאומיים בתעשייה עתירת המחקר ובחברות בינוניות. חברות רבות פועלות בשיתוף פעולה הדוק עם אוניברסיטאות ומוסדות מחקר בתחום המחקר והפיתוח.