Studierender lernt in der Bibliothek.

גרמנית היא אחת מעשר השפות המדוברות ביותר בעולם. כ-185 מיליון בני אדם דוברים את השפה. ניתן ללמוד בגרמניה גם אם אינכן/אינכם דוברים גרמנית, אך שליטה מסויימת בשפה תקל על ההתנהלות היום-יומית ועל ההשתלבות במדינה. בנוסף לכך, מעסיקים רבים מחפשים דוברי ודוברות שפות זרות. ישנן דרכים רבות ללמוד גרמנית טרם ההגעה לגרמניה במהלך שהותכן/ם כאן. בין אם תלמדו בצורה הקלאסית של קורס גרמנית בכיתה, ובין אם במפגשי טאנדם של חילופי שפה או עם שותפים לדירה – תהליך הלמידה יכול להיות מהנה מאד ומועיל.