בישראל ישנם שני מרכזים מטעם ה-DAAD ללימודי גרמניה בת זמננו: באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת חיפה.