אייקון דלג אדום

תושבות ותושבי רצועת עזה והרשות הפלסטינית:
אנא פנו למרכז המידע של ה-DAAD במזרח ירושלים

חדשות ואירועים

מציאת מלגות

.התוצאות תוצגנה באנגלית בלבד

.התוצאות תוצגנה בגרמנית בלבד

Social Media